Referat af generalforsamling 2023 (27FEB2023)

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens fremlægger bestyrelsens beretning
 4. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab
 5. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab for henlæggelser til klubhusformål 
 6. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest en uge før) 
 7. Valg
  1. Formand (Søren Bros modtager genvalg) 
  2. Bestyrelsesmedlem (Christian Viereck modtager genvalg)
  3. Bestyrelsessuppleant
  4. Revisor
  5. Revisor suppleant
 8. Eventuelt 

Ad 1): 

Morten Vincent 

Ad 2):

Christian Viereck  

Ad 3): 

Tak til alle fremmødte. Både kvinder og mænd. Hummm, kan være vi skal lave mere målrettet marketing møntet på kvinderne. 

Klubben fyldte 40 år i det forgangne år og det blev markeret med en fremragende fest på restaurant Pipers Hus i Byparken. Godt 60 personer deltog til velkomst, 3-retters menu, musik & dans og natmad. 

En stor tak til festudvalget – og særligt til debutanterne Rikke og Susie for at bidrage med god energi og nye idéer. 

Vi har afholdt klubmesterskaber. Denne gang delt mellem Roskildehallerne og Tjørnegårdshallen. Alle kategorier pånær damedouble blev afviklet. Rækkemæssigt er tendensen at næsten kun de bedste tilmelder sig. Synd at vi ikke får bredden med. 

Tak til Morten & Christian for at stå for planlægning og alt det praktiske. 

Vores to DGI-Hold klarer sig som vanligt godt. Ligger begge i toppen af deres rækker. 

Tak til holdkaptajnerne Karsten og Brian for at være tovholdere. 

Tilmeldingerne til vores Bowlingarrangementer sælger godt. 20-35 tilmeldte, afhængig af sæson, ugedag og (måske) spisestedet?
Det virker som en god måde at få blandet medlemmerne på.  

Klubbens 80-85 aktive spillere er nu samlet til ugentligt spil på tre spillesteder: 

 • Himmelev gymnasiehal på tirsdage 
 • Roskilde gymnasiehal på søndage
 • Tjørnegårdshallen på mandage, tirsdage og onsdage 

På gymnasierne har vi fået kæmpet os til nøgler til alle konstellationer, mens vi stadig kæmper for at få flere til Tjørnegårdshallen. Fælles er balladen med hvert år at få nøglerne opdateret til den nye sæson. En besværlig proces for alle. 

Spilleforholdene er gode uden at være prangende. Heldigvis er Himmelev gymnasiehal blevet opgraderet mht lys og baner. 

Grundkontingentet til at dække vores aktiviteter ligger på 400 kr. årligt – og det har det gjort de seneste ca. 10 år. 

Dette privilegium har vi kunnet tillade os med penge på kistebunden qua mange års indbringende festivalsdeltagelse (tak til min forgænger på posten, Torben Winkel og slænget omkring ham). Vi har således med åbne øjne accepteret de årlige (budgetterede) underskud. 

Men underskuddene er accelererende som følge af inflationen. Især baneleje til kommunen med årlige stigninger på ca. 12% pr. år gør ondt.

Derfor vælger bestyrelsen at forhøje alle kontingenter med ca. 10% pr. år de næste 5 år.  Dvs. til og med vores afholdte 45 års jubilæumsfest i 2027 (jubilæumsfester koster som bekendt). 

Dette betyder ikke at driften går i plus, men sikrer at formuen kan strække mange år endnu – også længere end tiden med den nuværende bestyrelse. 

Tak for opmærksomheden! 

Ad 4):

Reviderede regnskab blev godkendt

Budget 2023 blev godkendt 

Forslag om at hæve kontingenterne med mere end 10% om året de næste 5 år

Der var forslag om at gøre mere reklame for RMBK

Der var forslag om at hæve brugerbetalingen ved klubarrangementer

Ad 5):

Ad 6): Ingen indkomne forslag

Ad 7):

 1. Søren Bros
 2. Christian Viereck
 3. Jesper Søndergaard Jensen 
 4. Kaj Møller
 5. Lars Lindskov Pedersen

Ad 8): intet at ref.

Som konsekvens af generalforsamlings beslutning er de fremtidige kontingenter pr. medlem som følger:


Kontingenter for sæsonen : 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28

Grundkontingent …………… : 400 kr. 440 kr. 480 kr. 530 kr. 580 kr. 640 kr.

Boldordning ………………….. : 250 kr. 280 kr. 310 kr. 340 kr. 370 kr. 410kr.

Junior …………………………… : 200 kr. 220 kr. 240 kr. 260 kr. 290 kr. 320 kr

Passiv …………………………… : 100 kr. 110 kr. 120 kr. 130 kr. 140 kr. 150 kr.