Kontakt

Formand:
Søren Bros
Lindevej 43, Roskilde By
4000 Roskilde

E-mail: formand@rmbk.dk
Telefon: 20 93 63 56

Brug Mobile Pay 78171 til kontingenter etc.

Klubbens bankkonto i Nordea: Reg.nr.: 2280 Kontonr: 0757925117

E-mail: webmaster@rmbk.dk