Bestyrelse

Formand
Søren Bros
Lindevej 43
4000 Roskilde
formand@rmbk.dk
Næstformand
Carsten Vest
Kasserer
Martin Jønsson
Best.medlem
Morten Vincents
Best.medlem
Christian Viereck