Indkaldelse til:

Generalforsamling   Onsdag 28. april 2021 kl. 18:00  

Udendørs hos vores kasserer Martin Jønsson, Møllehusvej 70 (Parkering på Ahornsvej).

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens fremlægger bestyrelsens beretning
 4. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab
 5. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab for henlæggelser til klubhusformål
 6. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest en uge før)
 7. Valg
  1.  Formand (Søren Bros modtager genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem (Christian Viereck modtager genvalg
  3. Bestyrelsessuppleant
  4. Revisor
  5. Revisor suppleant

8 . Eventuelt

Klubben er (samme sted) vært for en efterfølgende forplejning.

Tilmelding til formanden, Søren Bros, på mail: formand@rmbk.dk

Sidst men ikke mindst: Alle corunaregler gældende på dagen skal overholdes!

Med Venlig  Hilsen

Bestyrelsen