Roskilde Motions BadmintonKlub

v/ formand Søren Bros tlf. 2093 6356  

                                                                               

Indkaldelse til:

Generalforsamling

mandag 26. februar 2023 kl. 18.00

Mødelokale Tankerummet i Byens Hus, Stændertorvet 1

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Valg af referent

3 Formandens fremlægger bestyrelsens beretning

4 Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab

5 Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab for henlæggelser til klubhusformål 

6 Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest en uge før) 

7 Valg

På valg :

Næstformand (Carsten Vest, modtager genvalg)

Kasserer (Martin Jønson, modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Morten Vincents, modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleant

Revisor

Revisor suppleant

8 Eventuelt 

Med venlig hilsen                                                                                         

Bestyrelsen

Klubben er vært for en efterfølgende let middag i nærheden. Tilmelding hertil skal ske til bestyrelsesmedlem Carsten Vest på mail: carstenvest@icloud.com senest tirsdag den 20. februar.