2012: Billeder fra årets generalforsamling på Absalon skole d. 26 April.
Referatet vil snat kunne findes under “om RMBK / Referater”.

Generalforsamlingen 2011:

Generalforsamlingen 2010:

Generalforsamlingen 2008:

Generalforsamlingen 2007:

Det var året hvor Torben valgte at stoppe som formand. Stor tak for dit arbejde for klubben.
Søren Bros valgt som ny formand.
Nyt medlem af bestyrelsen Carsten Vest valgt som næstformand.

Bestyrelse, Morten, Kim, Søren, Torben, Rudi.