Ref. fra generalforsamlingen

Referat af generalforsamling 2023 (27FEB2023) Dagsorden  Valg af dirigentValg af referentFormandens fremlægger bestyrelsens beretningKassererens fremlægning af det reviderede regnskabKassererens fremlægning af det reviderede regnskab for henlæggelser til...