Alle spillesteder.

Juleferie: Fra og med lørdag 22. Dec. til og med onsdag 2. Januar 2019

Vinterferie: Fra og med mandag 18. Feb og til og med søndag 24. Feb (Tjørnegårdshallen undtaget)

Påskeferie: Fra og med torsdag 18. April og til og med mandag 22. April

Desuden er Himmelev Gymnasiehal lukket tirsdag 16. April

God sæson (indtil 1. maj).

p.b.v.

Søren Bros, Formand