Indkaldelse til:

Generalforsamling   mandag 25. februar 2019 kl. 18:00  Orangeriet i Byens Hus, Stændertorvet 1 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens fremlægger bestyrelsens beretning
 4. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab
 5. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab for henlæggelser til klubhusformål
 6. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest en uge før)
 7. Valg
  1.  Formand (Søren Bros modtager genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem (Christian Viereck modtager genvalg
  3. Bestyrelsessuppleant
  4. Revisor
  5. Revisor suppleant

8 . Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klubben er vært for en efterfølgende let middag i nærheden. Tilmelding hertil skal ske til bestyrelsesmedlem Morten Vincents på mail: morten_vincents@hotmail.com senest tirsdag den 19. februar.