Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag d. 2. marts, kl. 18.00 i Byens hus, Stændertorvet 1. Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden, Søren Bros, Lindevej 43, 4000 Roskilde, i hænde skriftligt senest en uge før, eller på mail. formand@rmbk.dk.

Vel mødet bestyrelsen.